godtfredsen.dk

Herlev storkelaug


Velkommen

Tilbage

Hvid stork på redeHerlev storkelaug er en nystartet gruppe, som har opsat en storkerede på Kildegården. Gruppen er opstået efter idé af Peter Godtfredsen, repræsentant for Gladsaxe Fuglegruppe og Torben Juhl, naturvejleder i Herlev kommune.

I år 2004 er der for første gang siden år 2000 konstateret ynglende storke i Danmark. Nærmere bestemt ved Hvedstrup på Sjælland, knap 20 kilometer sydvest for Kildegården. Se mere om storkene fra Hvedstrup. Yderligere info om de ynglende storke kan blandt andet ses på DOF's hjemmeside. Det er gruppens håb, at der kommer ynglende storke i lokalområdet og der er derfor opsat en storkerede i det naturskønne område omkring Kildegården. Kildegården er en gammel gård, som ligger i udkanten af Fedtmosen i Herlev kommune og Kildegården huser kommunens Børnenaturcenter. Fedtmosen er en del af moseområdet "Smør- og fedtmosen".

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har oprettet "DOF-basen" som er en database, hvor det er muligt, at søge efter observationer af fugle. Der kan søges på blandt andet art, amt og årstal.

Et udtræk fra DOF-basen viser at der i april/maj måned 2003 blev observeret flere storke ikke langt fra Kildegården.

Søgeresultat  fra DOF-basen

Den 6. juni 2004, blev der set 13 hvide storke trækkende ved Stevns.

Idéen om ynglende storke i lokalområdet er således ikke helt urealistisk.

Se alle observationer af hvide storke i Danmark 2005. Se her hvid stork i Danmark.

Gruppen har indtil videre kun få medlemmer, men det er håbet at flere vil komme til. Blandt andet er der et stort behov for sponsorer og hjælpende hænder hvis projektet skal lykkes. En sponsorering behøver ikke at være af økonomisk art, men kan lige så godt være i form af fx:

  • hjælp til vedligeholdelse af selve reden

  • vedligeholdelse af reden, her er der blandt andet brug for en lift.

Herudover håber gruppen, at få henvendelse fra andre interesserede, som vil støtte op om projektet og eventuelt deltage i de årlige eftersyn af reden.

Tegning af hvid storkMed uvurderlig støtte fra lokale sponsorer, er reden sat op i sommeren 2005.
Vi er stadig interesserede i henvendelse fra personer, der vil deltage i gruppen.

Storkeredeprojektet har været ret kostbart, og har kun kunnet lade sig gøre ved støtte fra: Lions Herlev, Hertz matrieludlejning og vognmandsfirmaet Chr. B. Nielsen. Endvidere har vi fået både praktisk og teknisk hjælp fra kommunens materielgård, hvor Alex Jørgensen har lavet beslag og redens metalskelet.

 

Alex er smeden, der med stor håndværksmæssig snilde har hjulpet med konstruktionen af redehjulet. Han har nok tænkt sit, men hjulet er rigtig godt konstrueret. Efterfølgende er hjulet blevet galvaniseret og efter opsætning er det uden sammenligning, den flotteste storkerede i amtet !

 

 

Reden er opsat på en pæl, ved østlængen af Kildegården og, som det fremgår af
billedet er det gårdidyl, så det slår alt set i nabolaget.
Hvis du ikke kender området, så læg gerne vejen forbi. De nærliggende moser, Smør- og Fedtmosen, huser et rigt fugle- og dyreliv, ligesom der er en mængde spændende planter og insekter. Der er også mulighed for, at fiske i de frie vande i og omkring moserne.

 


Henvendelser fra lokale håndværksmestre eller andre, der kan hjælpe med lift eller materialer er stadig meget velkomne.

Vi forventer, at reden skal efterses hvert forår, man kan jo ikke vide hvornår storken kommer. Såvidt jeg har hørt er det kommet bag på nogle !!

Henvendelse kan rettes til:

Peter Godtfredsen

Torben Juhl

Gladsaxe Fuglegruppe

Naturvejleder

Torben Juhl

 


 

Kontakt Webmaster